joi, martie 13, 2014

Comorile redescoperite ale Bisericii Inuri

În Topolovenii Argeşului, o biserică de ţară şi-a recăpătat vechea strălucire. Ctitorie a jupanului Gheorghe de la Ianina, Biserica cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" Inuri datează de la începutul secolului al XVIII-lea, din vremea lui Constantin Brâncoveanu. Simplă, gen navă, cu plan dreptunghiular şi pridvor deschis, fără turlă, biserica seamănă cu o casă ţărănească, peste care timpul trecuse neiertător. În 1995, Direcţia Monumentelor Istorice a restaurat-o, iar acum, printr-un proiect finanţat cu bani europeni, a fost pusă în valoare şi pictura murală. Astfel, frescele zugravilor Mihai, Iordache şi Sava renasc în faţa ochiului călătorului uimit. Iată cîteva imagini care vorbesc de la sine, mai bine decît orice program de promovare a patrimoniului cultural naţional! Aşadar, pregătiţi-vă de călătorie, pentru că merită - a fost refăcut şi drumul comunal, din DN7, iar o parcare decentă stă chiar lîngă biserică.


Fig. 1 - Biserica Inuri, Topoloveni, în simplitatea şi demnitatea straielor ei albe


Fig. 2 - În pridvor, Isus Hristos poartă cămaşă populară

Fig. 3 - O altfel de Cină de Taină, în care păcătosului i se dă să bea pe săturate!

Fig. 4 - Ca să vedeţi mai bine :)


Fig. 5 - Istrate Topoloveanu şi Maria, doi dintre ctitori.


Fig. 6 - O domniţă cu flori de primăvară în păr.


Fig. 7 - Pantocratorul din naos..


Fig. 8 - ... şi Maica Domnului din Altar


Fig. 9 - Grafitti ireverenţios al zugravilor...Fig. 10 - ... şi simboluri disimulate în ornamentica florală.


Fig. 11 - Chip de înger, în altar.


Fig. 11 - O inspecţie de anul trecut, împreună cu IPS Calinic, arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, primarul Topoloveniului, Gheorghiţă Boţîrcă, dirigintele de şantier şi preoţi.


Fig. 12 - Pe aici ajungeţi la Topoloveni.

P.S. Din păcate, biserica-soră a Inurilor, cea din Goleştii Badii, n-a primit un tratament similar, constructorul neridicîndu-se la înălţimea aşteptărilor. Minunile de acolo mai au de aşteptat pînă să ajungă, şi ele, sub ochii iubitorilor de frumos.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu