vineri, mai 25, 2012

Andaluzia (pe muzica lui Lorca)

Cordoba.
Singură și depărtată.
Negru-i calul, luna toată,
și-n desaga mea, măsline.
Deși drumu-l știu, știu bine
n-ajung Cordoba vreodată...


Ascultă, fiul meu, tăcerea.
E o tăcere unduită,
o tăcere
în care alunecă văi și ecouri
și frunțile-nclină
către țărînă.

Se apără-n casă
de stele.
Noaptea se năruie.
E o copilă moartă-năuntru
cu-n trandafir stacojiu
în păr tăinuit.
Plîng șase privighetori la fereastră.
Oamenii merg suspinînd
cu ghitare deschise.


Oh, ce grav meditează
flacăra candelei!


Un turn e Sevilla
plin de arcași iscusiți.
Sevilla pentru-a răni
Cordoba pentru-a muri.
Un oraș ce pîndește
ritmuri întinse
încolăcindu-se
ca labirintele.
Ca lăstarele viței
aprinse.


M-am așezat
într-un luminiș de timp.
Era un iaz de tăcere,
de-o albă tăcere, inel imens
de unde luceferii
loveau cu cele douăsprezece
schimbătoare
numere negre.


Plîng
în fața mării amare.
Am în ochi
două mări cîntătoare.


Cînd am să mor
ghitara-ngropați-mi
cu mine-n pămînt.
Cînd am să mor
între naramzi
și-ntre mentă de cîmp.
Cînd am să mor
de vreți îngropați-mă
în morișcă de vînt.
Cînd am să mor!


Sud,
miraj,
reflectare.
Tot una-i de spui
stea sau portocală,
albie sau cer.
O, săgeată,
săgeată!
Ăsta e
sudul:
o săgeată de aur
fără alb, pe vînt.

luni, mai 07, 2012

Calafat, Maglavit, Cetate

Sîmbătă, hai-hui pe malul Dunării! La Calafat, expoziţie de hărţi vechi, în Palatul Marincu, excelent recondiţionat. La Maglavit, pe locul vedeniei lui Petrache Lupu, cruci din termopane. La Cetate, atmosferă adormitoare, cu poet în bucătărie!

                               Calafat - vedere din port
                               Palatul Marincu

                                                                  Sala candelabrelor

          Muzeul Cărţii şi Hărţilor Vechi din capitală s-a mutat puţin la Calafat

                               La mormîntul lui Petrache Lupu

                                            Biserica mănăstirii Maglavit

                                Portul cultural Cetate

                               Vedere spre Dunăre

                               Interioare boiereşti, răcoroase

                                In aşteptarea şalăului

                 Mircea Dinescu, o gazdă amabilă şi spectaculoasă!