marți, septembrie 02, 2008

Vivat burghezia !

1829 - Semnarea Tratatului de pace ruso-turc, la Adrianopol.

Istoria unei ţări poate fi înţeleasă mai bine urmărind fenomenul schimburilor comerciale şi clasa socială care se ocupă cu valorile de schimb – burghezia ! Tratarea economică a istoriei nu a fost inventată de marxişti – pe la 1925, Ştefan Zeletin îşi publica o carte numită “Burghezia română”. Marea noutate a lucrării era aceea că plasa naşterea acestei clase sociale după Pacea de la Adrianopol, din 1829. De ce ? Pentru că, în privinţa Ţărilor Române, prevederile principale erau: restituirea către Ţara Românească a cetăţilor turceşti de pe malul stâng al Dunării, numirea domnilor pe viaţă, abolirea monopolului turcesc asupra comerţului Principatelor, dreptul de navigaţie pe Dunăre cu nave proprii, menţinerea ocupaţiei ruseşti şi obligaţia Turciei de a recunoaşte şi confirma regulamentele administrative elaborate de reprezentanţii ruşi. Adică stabilitate legislativă şi dreptul la liber schimb. Din acest moment, explozia economică era posibilă. Precum şi intrarea Ţărilor Române în modernitate…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu