luni, octombrie 22, 2007

Povestea zilei - Cum înţelegem istoria

22 octombrie 1975 - A murit istoricul britanic Arnold Joseph Toynbee (n. 14. 04. 1889)

În timp ce istoricii marxişti credeau că au găsit legea de aur a devenirii istorice în lupta de clasă, adevăraţii erudiţi erau mai modeşti. Pentru că, să recunoaştem, trecutul e la fel de fluid ca şi viitorul ! Sigur, se cunosc personalităţile, se ştiu datele unor evenimente, există izvoare istorice demne de cercetat. Dar rămîne un mare semn de întrebare – de ce s-au întîmplat faptele care s-au întîmplat ? Ce mişcă societatea omenească, de-a lungul vectorului timp ? Şi, în consecinţă, s-ar putea să învăţăm ceva din trecut ? Ştiinţa istoriei are o dimensiune predictivă ? În faţa complexităţii acestor teme, istoricii care nu acceptau dogma marxistă au căutat alte căi de atac asupra trecutului. În Franţa a făcut şcoală Fernand Braudel, adept al citirii istoriei în urmele vieţii materiale, migălos adunate din pulberea timpului. Tot aici, Raymond Aron a legat discursul asupra istoriei de exerciţiul reflecţiei, o stare care te scoate din timpul tău şi din condiţia ta, pentru a avea o perspectivă mai bună. În fine, în Marea Britanie, Arnold Joseph Toynbee a propus o altă paradigmă, considerînd istoria ca o înlănţuire a 21 de civilizaţii, coagulate în jurul marilor religii ale omenirii. Credeţi că astfel de lucruri nu ne interesează ? Ia gîndiţi-vă, atunci, cum este predată istoria în şcolile şi liceele din România ! Ce au pus în loc profesorii, după ce au smuls ideea luptei de clasă din istorie ? Dacă or fi smuls-o…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu