miercuri, octombrie 31, 2007

Povestea zilei - Citeşte Cartea!


1517 - Începutul Reformei în Germania. Martin Luther lipeşte pe uşa bisericii din Wittenberg cele 95 de teze împotriva indulgenţelor

Alături de Islam şi Mozaism, creştinismul este o religie a Cărţii, a Cuvîntului revelat, cu trup şi sînge. Noul Legămînt este accesibil tuturor, vorbele lui Hristos stau aşternute cuminţi, între coperţi de carte, aşteptînd să le cercetezi. Tîlcul lor poate fi intuit de orice credincios, fără mijlocirea unei instanţe critice. Asta spunea, în esenţă, Martin Luther, în faimoasele sale Teze. De aici, nordul bătrînului continent cunoştea una dintre cele mai puternice mişcări de simplificare a ritului creştin – Reforma. Protestînd împotriva funcţiei hermeneutice a ierarhiei bisericeşti, Luther devenea tatăl tuturor răzvrătiţilor de bibliotecă ! Indulgenţele au fost de faţadă… Păstrînd proporţiile, Luther îmi aminteşte de revolta poeţilor nouăzecişti, aceia care îi contestau pe Papii criticii literare româneşti sau, mai bine, de profesorul meu de Calculatoare care, în facultate, de cîte ori îl întrebam ceva, îmi arăta tabla. Iar pe tablă scrisese: “Citeşte Cartea !”.

PS. Tradiţionaliştii vor spune că protestantismul este o formă a degradării creştinismului, cu pretenţia sa că oricine poate face hermeneutică pe textul sfînt. Ca şi tiparul, care desacralizează cuvîntul scris...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu