duminică, septembrie 16, 2007

Povestea zilei - Noul Descartes îl înfruntă pe Locke cel modern !
1980 – A murit Jean Piaget, epistemolog şi psihopedagog; este fondatorul epistemologiei genetice (lucrări: “Naşterea inteligenţei”, “Introducere în epistemologia genetică”) (n. 9.08.1896)

În 1975, Piaget era încărcat de glorie, crease o şcoală de gîndire cu influenţă europeană iar studiile sale privind psihologia copilului se tipăreau în zeci de mii de exemplare. Toată lumea se aştepta ca seniorul să se retragă la pensie. Numai Piaget credea altfel. La 79 de ani, el se pregătea pentru o bătălie crîncenă, în planul ideilor. De ce ? Pentru că apăruse în America un tinerel care îndrăznea să-i critice teoria privind stadiile dezvoltării intelectuale la copil, venind cu argumente de tip raţional, lingvistico-matematice, nu cu bazaconii freudiene sau pavloviste. Numele provocatorului ? Noam Chomsky, şeful Departamentului de lingvistică şi filosofie de la M.I.T., Cambridge. Şi lupta a început la Abaţia din Royaumont, sub ochii elitei intelectuale a vremii, inclusiv ai multor laureaţi ai premiului Nobel. Presa titra: „Noul Descartes îl înfruntă pe Locke cel modern ! ”. Piaget şi-a apărat strălucit teoria: mediul influenţează funcţionarea creierului uman, copilul învaţă prin joc, structurile cognitive se formează în timp. Chomsky a contraatacat tăios, cu argumente psiho-lingvistice: există structuri neuronale înnăscute, care se developează în timp, dovadă regulile de generare a limbajului. Nici unul nu a cedat. Meciul s-a încheiat la egalitate. Iar toată lumea a răsuflat uşurată. De ce ? Pentru că, de fapt, sub coaja discuţiei academice, miza era mult mai mare. Omul are liber arbitru sau este supus sorţii ? Cum să tranşezi o astfel de dilemă ?

Niciun comentariu: