vineri, octombrie 12, 2007

Personajele zilei - Scepticii fraţi Strugaţki


1991 - A murit scriitorul rus Arkadi Strugaţki, autor de literatură SF.

Ciudaţi fraţii Arkadi şi Boris Strugaţki ! Unul astronom, celălalt literat, amîndoi scriitori sovietici de science-fiction, numele lor fiind înscrise în panteonul literaturii slave. Ciudaţi, pentru că te-ai fi aşteptat să scrie ode adresate raţiunii umane şi ştiinţei triumfătoare… Doar erau mărfuri de export ale regimului cel mai progresist şi ateist al secolului al XX-lea ! Numai că ei scriau din ce în ce mai sumbru, îndoindu-se. Îndoindu-se întîi de raţionalitatea oricărei organizări sociale, văzînd cum birocraţia lui Brejnev se întindea ca o tumoare în cea mai bună dintre lumi. Îndoindu-se apoi (alături de alt sceptic SF, polonezul Stanislaw Lem) că omul e capabil să înţeleagă un Cosmos indiferent sau alte inteligenţe extra-terestre, atît de avansate încît se confundă cu Dumnezeu. Singuri într-o lume peste măsură de vastă, privind spre stelele reci, presimţind parcă monştrii de neimaginat din spaţiu. Nu întîmplător ideile lor au fost ecranizate de un mistic al imaginii, Andrei Tarkovski, în “Călăuza”… Arkadi moare în 1991, în urma unui infarct. De atunci, Boris n-a mai publicat nimic.

Niciun comentariu: