marți, iunie 10, 2008

Moş Nechifor Coţcariul


1839 - S-a născut prozatorul Ion Creangă, autorul "Amintirilor din copilărie" (m. 31.12.1889).

Are Creangă un personaj despre care nu se prea vorbeşte dar care mie îmi place la nebunie: Moş Nechifor, supranumit Coţcariul. Surugiu de meserie, adică vizitiu, îngrijindu-şi căluţii şi sporovăind toată vremea cu pasagerii, Moş Nechifor face parte dintr-o specie aparte. Iată ce zicea un călător francez, în trecere pe la noi în anul 1820, despre specia surugiilor: “Ţăranul moldo-valah, fiinţa cea mai domoală, cea mai deznădăjduită, cea mai delăsătoare, devine, de îndată ce încalecă, cel mai cutezător şi cel mai iscusit surugiu din lumea întreagă… Încălecînd fără scară şi fără şa, cu nişte hamuri care nu sînt decît nişte zdrenţe sau sfori vechi…merge ca vîntul şi ajunge unde trebuie”. Şi ce e la gura lui, Drăguliţă Doamne !? Numai onomatopee, şuierături şi înjurături, fără de care mîrţoagele nu se mişcă pe drumurile desfundate ale ţării. Iar cînd toate sînt OK, cînd droşca a ieşit la liman şi aleargă pe cîmpiile verzi, surugiul începe să cînte, fără perdea…Cînd merg cu surugiul moldovalah, feţele bisericeşti trebuie să-şi astupe urechile iar domniţele roşesc pînă în vîrful urechilor. În aceste condiţii, de ce-mi place Moş Nechifor Coţcariul ? N-aţi ghicit încă ? Delăsător, devine cutezător, improvizează reparaţii la marginea drumului, înjură şi ascultă manele…Ei ? E şoferul de maxi-taxi !

Niciun comentariu: